Specijalistička ordinacija opšte i kvantne medicine Maksmed

CENOVNIK

 • OPŠTA MEDICINA
 • Pregled specijaliste opšte medicine
 • 2.000 rsd
 • Specijalistički pregled iz opšte medicine
 • 3.000 rsd
 • Specijalistički pregled iz opšte medicine sa EKG-om
 • 3.800 rsd
 • Specijalistički pregled sa EKG-om
 • 3.800 rsd
 • Kontrolni pregled specijaliste opšte medicine
 • 1.500 rsd
 • Kontrolni pregled specijaliste
 • 2.500 rsd
 • Kontrolni pregled specijaliste opšte medicine sa EKG-om
 • 2.900 rsd
 • Kontrolni pregled specijaliste sa EKG-om
 • 2.900 rsd
 • KVANTNA MEDICINA
 • Pregled subspecijaliste (traje 2 sata)
 • 6.000 rsd
 • Informodijagnostički pregled (2,5 sata)
 • 9.000 rsd
 • Kvantna terapija (po potrebi)
 • 2.000 rsd
 • Informoterapije
 • 9.000 rsd
 • Pregled na body skeneru
 • 6.800 rsd
 • Body skener sa terapijom
 • 13.000 rsd
 • Sistematski pregled (opšta+kvantna medicina)
 • 7.000 rsd
 • Pet terapija po 1h biorezonantne medicine
 • 10.000 rsd
 • Seansa na mikrogeneratoru (do pola sata)
 • 3.000 rsd
 • Seansa na mikrogeneratoru (do pola sata)
 • 3.000 rsd

A K C I J A!!!

PREVENTIVNI SISTEMATSKI PREGLED - 8.000 DIN

Traje od 2,5 do 3 sata i nisu Vam potrebni bilo kakvi drugi nalazi

Po nekim stvarima se razlikujemo od drugih ordinacija

Ako nam ukažete čast i izaberete nas da vodimo brigu o zdravlju Vas i više članova Vaše porodice, Maksmed će ponuditi posebne pogodnosti za preglede i iz opšte i kvantne medicine!